verwijzen: visie

Achtergrondgedachte

Het verwondert zijn en worden door alles wat leeft en ’n ontwikkeling/leven heeft doorgemaakt.

Verander ik iets door mijn blik en tastzin-beweging.

Mijn levenservaringen hebben mijn waarnemingsvermogen gekleurd, ontwikkelt en vormgeven, onontkoombaar is de drang naar zoeken-graven tot het echte scheppen!

Ik wil zichtbaar en beleefbaar maken, de taal van de tekens , daar waar het beeld woord mag worden of juist de verbeelding zonder een enkel woord de toegang vindt tot mijn hart.